Musica Florea a Hartig Ensemble uvádějí: Les petites riens / Pantalon a Kolombína
Roztančené rokoko na unikátní scéně Florea Theatrum

29. června | 21:00 hodin | Letní scéna HAMU, Malostranské náměstí, Praha 1

Vstupenky v ceně 500,- Kč (snížené vstupné 250,-) na místě před představením. Rezervace na vstupenky@musicaflorea.cz

W. A. Mozart zkomponoval kromě desítky společenských tanců typu menuetu, ländleru či allemandy (německého tance) také balety. Nebývají často uváděny, přesto je zajímavé se k nim vrátit a zkusit je inscenovat v dobově poučeném představení. V roce 1783 vznikla jeho Harlekyniáda – nazývaná též Maškaráda či Hudba k pantomimě nebo Pantalon a Kolombína, KV 446. Hudba se dochovala pouze v partu prvních houslí, orchestraci provedl Franz Bayer.

Známější a uváděnější je jeho balet Les petits riens z roku 1778 (KV Anh.10 (299b), který Mozart zkomponoval v Paříži pro tehdy velmi slavného choreografa Jeana-Georgese Noverra. V českých divadlech byl uváděn pod ne úplně správným názvem Maličkosti, přesnější by byl překlad „Malé nicůtky“. Jde o jednoaktový balet o třech obrazech, které spolu příliš nesouvisí, spojuje je jen motiv pastorály, v rokoku tak oblíbené. 

 ******

Musica Florea + In Cordis Ensemble + Chorea Historica:
Phasma Dionysiacum Pragense – Pražské zjevení dionýské
 

4. července | 21:00 | Letní scéna HAMU, Malostranské náměstí, Praha 1
Vstupenky v ceně 500,- Kč (snížené vstupné 250,-) na místě před představením. Rezervace na
vstupenky@musicaflorea.cz

Toto divadelní představení se uskutečnilo 5. února v roce 1617 na Pražském hradě. Novodobé premiérové představení bude uměleckou ukázkou toho, jak probíhá přepis italského libreta, výběr a případné dokomponování (nedochované) hudby, jak se dosahuje autentických choreografických postupů a jak se řeší otázky režijního, scénického a kostýmního zpracování dochovaného materiálu.
Jedná se o jednu z posledních divadelních slavností českých stavů před začátkem stavovského povstání. Proto zde s jistým překvapením například vystupuje (vedle slavných starověkých moudrých mužů – Homero, Virgilio…) Libuše jako královna české země. Dvorský balet bude proveden na scéně divadla Florea Theatrum.

 

A. Dvořák: Symfonie č. 2 B dur

 

 

 
Jan Zach: Requiem solemne / Nešpory
CZ Jan Zach