L. van Beethoven: Prométheovi lidé aneb Moc hudby a tance 

 ---scroll down for english---

Jediný známý balet Ludwiga van Beethovena se dočkal po 215 letech dobového scénického provedení. Dílo Die Geschöpfe des Prometheus, op. 43, uvádí Musica Florea a Hartig Ensemble jako balet Prométheovi lidé aneb Moc hudby a tance. Orchestr Musica Florea a tanečníci z Hartig Ensemble společně vytvořili podobu baletu tak, aby se co nejvíce přiblížil době svého vzniku.

Ludwig van Beethoven je širší veřejnosti známý jako autor devíti symfonií, mnoha klavírních koncertů a sonát. Z tvorby divadelní se zachovala pouze jediná opera (Fidelio) a jediný balet, který nyní české publikum poprvé poznává v této jeho co nejpůvodnější podobě.

Hudebního nastudování se ujal dirigent a umělecký vedoucí orchestru Musica Florea Marek Štryncl, choreografie a režie Helena Kazárová, profesorka AMU, která vedle stálých členů souboru Hartig Ensemble – Tance a balety třech staletí přizvala ke spolupráci několik skvělých sólistů.

Choreografie a režie: Helena Kazárová
Hraje: orchestr Musica Florea
Dirigent: Marek Štryncl
Kostýmy: Roman Šolc
Scéna: Václav Krajc a Jiří Bláha

Osoby a obsazení:

Prométheus – Václav Janeček 

Prométheovi lidé: Žena – Jaime Reid (Béjart Ballet Lausanne), Muž – Adam Zvonař (první sólista Bayerisches Staatsballet München)

Mars/Bakchus – Miroslav Stehlík 

Apollón – Miroslav Urban 

Pán – Ladislav Beneš 

Terpsichora – Blanka Ferjentsik Wernerová 

Thálie – Ida Fišerová 

Melpomené – Michaela Bartlová 

Euterpé – Barbora Dastychová 

Minerva/Bakchantka – Michaela Špačková

Další spolupracovníci:

Barbora Fehérová – masky 

Alžběta Krejčiříková – asistentka režie 

Karel Langer – umělecký maskér, vlásenky

 

Vstupenky: 500 / 250 Kč

Koupit online / Rezervovat

 

****************** 

The Creatures of Prometheus or the Power of Music and Dance

The only known ballet by famous Ludwig van Beethoven re-staged in period style after 215 years! Originally called Die Geschöpfe des Prometheus, op. 43, the ballet is now staged by renowned ensembles Musica Florea and Hartig Ensemble as The Creatures of Prometheus or the Power of Music and Dance. Musica Florea orchestra and Hartig Ensemble created the piece together to achieve a form as close to the original as possible.

Ludwig van Beethoven is known mainly as the author of nine symphonies and famous piano concerts and sonatas. From his theatrical works only one opera was completed (Fidelio) and one ballet, which the Czech audience has now the opportunity to see in the period style.

Marek Štryncl, head of the Musica Florea is in charge of the music, while choreography is in hands of Mrs. Helena Kazárová, professor at Prague AMU. As an artistic leader of Hartig Ensemble – Dances and Ballets of Three Centuries, she invited several special guests to perform in the ballet. 

Choreography and direction: Helena Kazárová
Music interpretation: orchestr Musica Florea
Conductor: Marek Štryncl
Costumes: Roman Šolc
Sets: Václav Krajc and Jiří Bláha

List of characters:

Prometheus – Václav Janeček 

The creatures/people of Prometheus: Woman – Jaime Reid (Béjart Ballet Lausanne), Man – Adam Zvonař (first soloist of the Bavarian State Ballet Munich)

Mars/Bacchus – Miroslav Stehlík 

Apollo – Miroslav Urban 

Pan – Ladislav Beneš 

Terpsichore – Blanka Ferjentsik Wernerová 

Thalia – Ida Fišerová 

Melpomene – Michaela Bartlová 

Euterpe – Barbora Dastychová 

Minerva/Maenad – Michaela Špačková

Cooperation:

Barbora Fehérová – masks 

Alžběta Krejčiříková – assistant to director

Karel Langer – make-up, wigs

 

Tickets: 500 / 250 Kč 

Buy online / Reservation