Jak můžete podpořit projekt? 

Projekt Florea Theatrum můžete podpořit vkladem jakékoli částky na účet u KB č. 51-0089760267/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte "dar-theatrum".

Dovolujeme si vás upozornit, že o darovanou částku si můžete snížit daňový základ.

Pro sponzory - firmy či živnostníky, nabízíme možnost umístění loga a vlastní reklamy na našich internetových stránkách, v projektových brožurách a propagačních materiálech (včetně CD), které jsou nabízeny v České republice i zahraničí, v koncertních programech. Dále umístění reklamy v blízkosti prováděných kulturních akcí nebo distribuci letáků atd. Zároveň nabízíme možnost získat statut sponzora hlavního či generálního.

Pro více informací kontaktujte: 
michaela.petiskova@musicaflorea.cz, tel. + 420 736 660 315
iva.strynclova@musicaflorea.cz, tel. +420 608 263 968