Klub mecenášů Musica Florea 

 

Sponzory a mecenáši se mohou stát právnické i fyzické osoby.

Příznivec (100 - 4999 Kč)
trvalé zapsání jména a částky na internetových stránkách, propagačních materiálech a brožurách (nebude-li si Příznivec přát jinak).

Partner (5000 – 9999 Kč)
Totéž co Příznivec + poskytnutí dvou volných vstupenek na akce MF a nejnovějšího CD (nevybere li si Partner jiné).

Čestný člen (10000 Kč a více)
Totéž co Příznivec + Kdo přispěje větší částkou než 10 000 Kč, stává se čestným členem občanského sdružení a může se zúčastnit slavnostních výročních setkání členů a příznivců souboru Musica Florea. Má nárok minimálně na čtyři volné vstupenky na akce MF. Další "výhody" se odvíjí od výše příspěvku a individuální dohody.

Pro firmy či živnostníky dále nabízíme možnost umístění loga a vlastní reklamy na našich internetových stránkách, v projektových brožurách a propagačních materiálech (včetně CD), které jsou nabízeny v České republice i zahraničí, v koncertních programech. Dále umístění reklamy v blízkosti prováděných kulturních akcí nebo distribuci letáků atd. Zároveň nabízíme možnost získat statut sponzora hlavního či generálního.

O darovanou částku si můžete snížit daňový základ.